Obiteljsko i nasljedno pravo

Obiteljsko i nasljedno pravo

– Postupci diobe bračne stečevine
– Ostvarivanje skrbništva nad djecom
– Sudjelovanje u ostavinskim postupcima

OPIS USLUGE

Sporove između članova obitelji prvenstveno nastojimo riješiti mirnim putem tj. prrimijenom postupka mirnog rješavanja spora budući je odvjetnica Radmila Bonifačić, od 2008. godine i ceritificirani medijator tj. sklapanjem sporazuma, jer je cilj svih uključenih strana čim prije urediti sporni odnos i imati što manje troškove u takvim postupcima. U postupku mirnog rješenja spora, odvjetnica nastupa ili kao odvjetnik savjetnik ili kako medijator, ovisno, kako je predložena.
Strankama se pruža usluge prethodnog savjetovanja radi pronalaženja mogućeg mirnog rješenja spora , uz smanjenje troškova parničenja te postizanja bržeg rješenja nastalog spora. Pri tom se uvijek nastoji ,očuvati što bolja pozicija, zastupane stranke.
Stranke su zastupane u svim fazama postupka, pred sudovima, u medijaciji radi razvoda braka, uređenja imovinskih odnosa nakon razvoda braka odnosno skrbništva nad maloljetnom djecom.
U postupcima u vezi nasljeđivanja odnosno utvrđivanja imovine koja čini ostavinu ili pobijanja oporuke, zastupa se stranka u postupcima pred javnim bilježnikom i u sudskim postupcima.

TO SU OSOBITO POSTUPCI:
• Postupci diobe bračne stečevine
• Sastavljanje predbračnog ugovora
• Sastav tužbi radi povrata ulaganja u tuđu nekretninu
• Sastav tužbe radi razvoda braka
• Zastupanje u postupku razvoda braka
• Zastupanje u postupcima ostvarenja skrbništva
• Postupci naplate alimentacije
• Sastav tužbi radi povećanja / smanjivanja uzdržavanja
• Sastavljanje oporuka, te ugovora o doživotnom i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju
• Sudjelovanja u ostavinskim postupcima
• Zastupanje u postupcima pobijanja oporuke
• Sudjelovanje u postupku utvrđivanja imovine ostavitelja