Zastupanje

Zastupanje u upravnim postupcima – Kvalitetna pravna podrška od Odvjetničkog ureda Radmile Bonifačić

Odvjetnički ured Radmile Bonifačić pruža stručno zastupanje u upravnim postupcima koje će vam pomoći u ostvarivanju vaših pravnih ciljeva.

Usluga zastupanja u upravnim postupcima obuhvaća sve korake procesa, osiguravajući da se vaši interesi u potpunosti zastupaju.

Odvjetnički ured Radmile Bonifačić pruža i dodatne usluge vezane uz postupke denacionalizacije, obavezno i ugovorno pravo, nekretnine i zemljišno-knjižna prava te zastupanje u parničnim i izvanparničnim postupcima.

Ako trebate stručno zastupanje u upravnim postupcima, Odvjetnički ured Radmile Bonifačić stoji vam na raspolaganju. Kontaktirajte nas danas i osigurajte si pouzdanu pravnu podršku koja će vam pomoći u ostvarivanju vaših ciljeva.

Zastupanje:

 • Zastupanje u upravnim postupcima
 • Praćenje od postupka
 • Osiguranje dokaza do završetka
 • Suradnja s drugim stručnjacima radi boljeg rješenja
 • Postupci denacionalizacije
 • Obavezno i ugovorno pravo (ugovori, izvanugovorni odnosi, pregovori, raskid ugovora)
 • Nekretnine i zemljišno-knjižna prava (podrška prilikom kupoprodaje, pravno stanje, ugovori o najmu)
 • Ugovorne obveze, predstečaj, stečaj
 • Zastupanje u parničnim postupcima (podnesci, ročišta, pravni lijekovi protiv presuda i rješenja)
 • Zastupanje u izvanparničnim postupcima
 • Ured za medijaciju