IV. Kongres sudskih vještaka i procjenitelja

Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja udruga je osnovana prije 35 godina (1980. g.) u cilju okupljanja sudskih vještaka i procjenitelja svih struka. Danas smo najveća i najrelevantnija udruga ove vrste u Republici Hrvatskoj. Ovim IV. Kongresom pod visokim pokroviteljstvom predsjednice RH gđe Kolinde Grabar Kitarović nastavljamo organizirati susrete sudskih vještaka i procjenitelja radi izmjene stručnih mišljenja uz pozvane predstavnike zakonodavne i sudbene vlasti. Ove godine ugostiti ćemo predstavnike iz EuroExperta, najviše institucije europskih vještaka sa sjedištem u Luxemburgu i TEGOVE, najveće institucije europskih procjenitelja sa sjedištem u Bruxellesu, te goste iz Slovenije, Srbije i Crne Gore.

Od III. Kongresa sudskih vještaka koji smo organizirali u rujnu 2013. g. promijenio se samo naš naziv: dodali smo u travnju 2014. g. “i procjenitelja” jer je procjenitelj za nekretnine posebno određen (uz sudskog vještaka za procjenu nekretnina) u novim propisima donesenim 2014. g. (Uredba i Pravilnik o metodama procjena vrijednosti nekretnina, te najnoviji Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina), iako su od osamdesetih godina do danas procjene bile sastavni dio djelatnosti vještaka građevinske i arhitektonske struke, odnosno geodetske, agronomske i šumarske struke.

Prijedlog Zakona o sudskim vještacima u čijoj izradi smo aktivno sudjelovali i koji je kao sveobuhvatan dokument trebao regulirati sve aspekte našeg djelovanja i načine organiziranja (trebao je obuhvatiti i regulirati rad vještaka i procjenitelja, osnivanje Komore sudskih vještaka ili obvezne udruge) predan je u Sabor RH u travnju 2014.g. uz podršku pojedinih saborskih zastupnika. Međutim, Ministarstvo pravosuđa RH nije podržalo taj Zakon jer je smatralo da je umjesto Zakona bilo dovoljno da Pravilnik o stalnim sudskim vještacima i Pravilnik o stalnim sudskim procjeniteljima reguliraju područje vještaka i procjenitelja. Stoga su takav stav predložili Vladi RH i nažalost, većina zastupnika Hrvatskog Sabora je bez sveobuhvatnijeg razmatranja ove vrlo složene materije odbila njegovo donošenje u rujnu 2014. g.

Neovisno od takvog stava resornog Ministarstva naša udruga i dalje provodi stalno stručno usavršavanje svojih članova i edukacije za nove vještake i procjenitelje, uz sve teškoće koje prate sve sudske vještake i procjenitelje u naplati svojih nalaza – vještačenja i procjena.

Učlanjenjem u Euroexpert i TEGOVU naša udruga ostvarila je želju i nastojanja da prati europska dostignuća na strukovnim principima, te da korištenjem pribavljenih informacija o međunarodnim standardima u svim područjima naši članovi mogu ista znanja kompetentno koristiti u svakodnevnom radu.

IV. Kongresom sudskih vještaka i procjenitelja želimo nastaviti ujednačavanje prakse naših profesija. Na kongresu će biti održana zanimljiva predavanja o ulozi vještaka i procjenitelja u ZKP-u i ZPP-u, u postupcima medijacije, o odnosu vještaka i procjenitelja sa ostalim sudionicima kako u sudskim postupcima, tako i izvan suda. Predstaviti će se i izvješća dvaju predstavnika najeminentnijih europskih udruženja sudskih vještaka i procjenitelja.

Strukovne sekcije: građevinsko-arhitektonska, geodetska, medicinska i sekcija za promet i vozila prezentirati će najaktualnije teme interesantne i za sudske vještake i procjenitelje, ali i za suce, državne odvjetnike i odvjetnike.

Vjerujemo da će i ovaj IV. Kongres biti zanimljiv i koristan svim našim kolegama te očekujemo da će predstavljene teme i predavanja biti poticaj za što kvalitetniji budući stručni rad unutar naših profesija vještaka i procjenitelja.

Organizacijski odbor IV. Kongresa sudskih vještaka i procjenitelja

Važne napomene za sve sudionike kongresa

Kotizacija za sudionike koji nisu članovi HDSVIP

 • 900,00 kn – puna kotizacija za dvodnevni program
 • 500,00 kn – puna kotizacija za jednodnevni program

Kotizacija za članove HDSVIP

 • 590,00 kn – dvodnevni program
 • 500,00 kn – dvodnevni program – umirovljenici
 • 295,00 kn – jednodnevni program
 • 250,00 kn – jednodnevni program – umirovljenici

Prijavu molimo poslati na fax: 01 4813 180 ili e-mail: h.d.s.v@zg.t-com.hr do 15.10.2015.

Po primitku prijave, u HDSVIP ćemo provjeriti Vaš status i u skladu s tim, uputiti Vam predračun za uplatu kotizacije.

Napomena

Članovi HDSVIP koji koriste popust za umirovljenike, uz prijavu trebaju dostaviti i dokaz o statusu umirovljenika.

Kotizacije se uplaćuju na račun: IBAN HR64 23400091100011087
Primatelj: HRVATSKO DRUŠTVO SUDSKIH VJEŠTAKA I PROCJENITELJA, ZAGREB

Sudjelovanje na IV. Kongresu priznaje se kao stručno usavršavanje, a potvrdnica će biti dokaz kod ponovnog imenovanja za sudskog vještaka i procjenitelja.

Kongres je prijavljen Hrvatskoj liječničkoj komori, Hrvatskoj psihološkoj komori, i Hrvatskoj komori inženjera prometa i transporta, radi uvrštavanja u program stručnog usavršavanja – dodjele bodova.

Moguće su neke izmjene satnica u okviru početnog i završnog sata prvog i drugog dana.

Smještaj

Sudionici smještaj u hotelu dogovaraju sami.

Program IV. Kongresa sudskih vještaka u RH

Petak, 23.10.2015. od 09,00 do 16,30 h – PLENARNI DAN
09,00 – 10,00 Registracija sudionika
Prijepodne, Velika dvorana (VD) – uvodni dio
10,00 – 10,30 Pozdravni govori
– mr.sc. Melita Bestvina, dipl.ing.građ., predsjednica HDSVIP
– prof.dr.sc. Mato Granić, izaslanik predsjednice RH
– mr.sc. Branko Hrvatin, dipl.iur., predsjednik Vrhovnog suda RH
10,30 – 11,00 Status i naknade sudskih vještaka u Europi
Bernhard Floter – EuroExpert Luxemburg
11,00 – 11,30 Utjecaj propisa EU na praksu procjene nekretnina u RH
Krzysztof Grzesik – TEGOVA Bruxelles
11,30 – 12,00 Pauza za kavu
12,00 – 12,30 Problematika vještačenja u predmetima naknade štete zbog izmakle koristi (dobiti)
Jozo Jurčević – zamjenik glavnog drž. odvj. – DORH
12,30 – 13,00 Sudski vještaci i procjenitelji u upravnim postupcima RH
Andrej Abramović, dipl.iur. – predsjednik Upravnog suda RH
13,00 – 13,30 Ručak
Poslijepodne, Velika dvorana (VD)
13,30 – 14,00 Sudski vještaci u parničnim i kaznenim predmetima RH
Vitomir Boić, dipl.iur. predsjednik Županijskog suda u Velikoj Gorici
14,00 – 14,30 Jačanje rada Pravosudne akademije kroz razvoj kurikuluma i stručno usavršavanje u području korištenja vještačenja (Program Europske unije IPA 2011 za RH – Twinning light projekt)
Andrea Posavec-Franić – ravnateljica Pravosudne akademije RH
14,30 – 15,00 Uloga vještaka i procjenitelja u postupku mirenja
dr.sc. Srđan Šimac – predsjednik Hrvatske udruge za mirenje, sudac Visokog Trgovačkog suda u Zagrebu
15,00 – 15,30 Kako uživati u poslu i spriječiti sagorijevanje
dr.sc. Jasminka Horvatić – stalna sudska vještakinja za psihologiju
15,30 – 16,00 Zaključci 1. dana Kongresa

2. DAN – Sekcija za graditeljstvo, arhitekturu – procjene nekretnina

Organizacijski odbor:

 • mr.sc. Melita Bestvina dipl.ing.građ.
 • Krunoslav Komesar dipl.ing.građ.
Subota, 24.10.2015. od 09,00 do 14,30 h
08,00 – 09,00 Registracija sudionika
09,00 – 10,00 Uvod
– Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina i očekivani pravni problemi u primjeni istoga
– Poredbena metoda u procjenama vrijednosti nekretnina po međunarodnim standardima
– Poredbena metoda u procjenama vrijednosti nekretnina u RH:
a) glavne značajke ove metode
b) postupci međuvremenskog i interkvalitativnog izjednačavanja i odstupanja u kakvoći nekretnine

mr.sc. Melita Bestvina, dipl.ing.građ. – predsjednica HDSVIP
Radmila Bonifačić, dipl.iur., odvjetnik

Danijela Ilić, FRICS, REV – članica UO TEGOVA, predsjednica NUPS
mr.sc. Melita Bestvina, dipl.ing.građ. stalna sudska vještak. za procjenu nekretnina
Hrvoje Balija, dipl.ing.građ., stalni sudski vještak za procjenu nekretnina

10,00 – 10,30 Troškovna metoda u procjenama vrijednosti nekretnina
Dragutin Matotek, dipl.ing.građ., st. sudski vještak za procjenu nekretnina
mr. Zlatko Omerhodžić, dipl.ing.građ. st. sudski vještak za procjenu nekretnina
10,30 – 11,30 Prihodovna metoda u procjenama vrijednosti nekretnina
mr. Igor Kaluđer, dipl.oec., predavač na Effectus – visoka škola za financije i pravo
11,30 – 12,00 Pauza za kavu
12,00 – 12,30 Etičke dileme kod procjene vrijednosti nekretnina
mr. Koraljka Polak Živković, dipl.ing.građ., stalna sudska vješt. za procjenu nekretnina
12,30 – 13,00 Procjena vrijednosti poljoprivrednog zemljišta (procjena vrijednosti), procjena umanjenja vrijednosti i opravdanost gospodarskog korištenja preostalih dijelova nekretnina
Tomislav Vitković, dipl.ing.agr. – stalni sudski vještak za agronomiju
13,00 – 13,30 Porez na nekretnine u RH
mr.sc. Darko Augustinović – ovlašteni porezni savjetnik
13,30 – 14,00 Procjenjivanje nekretnina u Sloveniji i Crnoj Gori prema međunarodnim standardima
Jože Murko, dipl.ing.građ. – predsjednik SICGRAS Slovenija
Predrag Nikolić, dipl.ing.građ., predsjednik udruženja procjenitelja Crne Gore
od 14,00 Rasprava o problematici procjena nekretnine u RH (Koeficijenti za prilagodbu, i ostali članci Pravilnika o metodama procjene vrijednosti nekretnine i Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina)

Radovi za Zbornik IV. Kongresa iz sekcije Graditeljstvo, arhitektura – procjene nekretnina

 • Alan Đozić, dipl.ing.agr., stalni sudski vještak za agronomiju: Osvrt na primjenu uredbe i pravilnika za procjenu nekretnina u procjembenim elaboratima poljoprivrednog zemljišta
 • Dragutin Matotek, dipl.,ing.građ.: Jedno vještvo – dvije istine

2. DAN – Sekcija za geodeziju

Organizacijski odbor:

 • Milka Kosanović dipl.ing.geod.
 • Želimir Buzuk dipl.ing.geod.
Subota, 24.10.2015. od 09,00 do 14,00 h
08,00 – 09,00 Registracija sudionika
09,00 – 09,30 Pogled na pravo služnosti i geodetska vještačenja
Želimir Buzuk, dipl.ing.geod.
09,30 – 10,00 Procjena okrnjenosti nekretnine na kojoj je izgrađena infrastruktura, osvrt na nekretnine na kojima je izgrađena elektronička komunikacijska infrastruktura
mr.sc. Franjo Ambroš, dipl.ing.geod.
Milan Gjuranić, dipl.ing.el.
Vladimir Žuti, dipl.ing.
10,00 – 10,30 Određivanje površina s planova i karata
prof.dr.sc. Miljenko Lapaine
10,30 – 11,00 Postupak uređenja međa putem Suda sa stajališta vještaka mjernične struke
Milka Kosanović, dipl.ing.geod.
11,00 – 11,30 Vještačenja sudskih vještaka geodetske, mjerničke struke uvjetovana različitim važećim katastarskim izmjerama u Istarskoj županiji
mr.sc. Marija Brajković, dipl.ing.geod.
11,30 – 12,00 Tragom agrimensora
Giulia Codacci Terlević, dipl.arheolog
Milka Kosanović, dipl.ing.geod.
12,00 – 12,30 Pauza za kavu
12,30 – 13,00 Pogreške izrade prostornih planova izrađenih CAD programskim alatima
Adam Butigan, dipl.ing.geod.
13,00 – 13,30 Sustav masovnog vrednovanja nekretnina
prof.dr.sc. Siniša Mastelić Ilić
13,30 – 14,00 Korištenje podataka o koridorima i trasama linijskih infrastrukturnih građevina iz katastra vodova u radu sudskih vještaka i procjenitelja
dr.sc. Justina Bajt

2. DAN – Sekcija medicine

Organizacijski odbor:

 • prof.dr.sc. Slavko Davila dr.med.
 • doc.dr.sc. Ante Muljačić dr.med.
Subota, 24.10.2015. od 09,00 do 14,00 h
08,00 – 09,00 Registracija sudionika
09,00 – 09,30 Medicinska dokumentacija – problem vještaka
prof.dr.sc. Slavko Davila, dr.med.
09,30 – 10,00 Pogreška ili komplikacija kod ocjene vještačenja
prof.dr.sc. Davor Strinović, dr.med.
10,00 – 10,30 Opravdanost troškova liječenja u neimovinskoj šteti
prim.dr.sc. Melita Uremović, dr.med.
10,30 – 11,00 Sudsko-medicinski aspekt neprepoznavanja akutnog abdomena
doc.dr.sc. Žarko Rašić, dr.,med.
11,00 – 11,30 Problematika vezana uz rješenja poslovne sposobnosti, nakon donošenja novog obiteljskog zakona
Slavko Trontl, dr.med.
11,30 – 12,00 Vještačenja oporučne sposobnosti
mr.sc. Darko Labura, dr.med.
12,00 – 12,30 Pauza za kavu
12,30 – 13,00 Važnost kakvoće medicinske dokumentacije u postupku vještačenja osoba stradalih u prometnim nesrećama
doc.dr.sc. Vedrana Petrovečki, dr.med.
13,00 – 13,30 Evaluacija medicinske dokumentacije kod ozljede centralnog perifernog neurološkog sustava
prim.dr.sc. Jagoda Stipić, dr.med.
od 14,00 Zaključci sekcije

2. DAN – Sekcija za promet i vozila

Organizacijski odbor:

 • Čedomir Čović dipl.ing.stroj.
Subota, 24.10.2015. od 09,00 do 14,30 h
08,30 – 09,00 Registracija sudionika
09,00 – 09,30 Vještačenje sudara na moru i osvrt na pravila za izbjegavanje sudara na moru
Capt. Ratko Marinović dipl.oec.
09,30 – 10,00 Postupak vještaka pri utvrđivanju uzroka požara na vozilu
Davor Belas, dipl.ing.stroj.
Stanislav Peruško, dipl.ing.el.
10,00 – 11,00 Uključivanje u promet sa sporedne na glavnu cestu
Dr.sc. Joško Kovač, dipl.,ing.stroj.
Ljubomir Kovač, dipl.ing.stroj.
Joško ml. Kovač mag.ing., stalni sudski vještak
11,00 – 12,00 Procjena vrijednosti motornih vozila, usklađivanje pristupa i metodologije
Dražen Bralić, dipl.ing.stroj., stalni sudski vještak
Čedomir Čović,
 dipl.ing.stroj.
od 12,00 Zaključci sekcije

Radovi za Zbornik IV. Kongresa iz sekcije Agronomija i šumarstvo:

 • mr.sc. Dražana Grga, dipl.ing.agr.: Procjena štete od krupe na nasadima eukaliptusa
 • Lada Ramljak, dipl.ing.agr.: Procjena uzroka propadanja sjemenskog krumpira u nasadu
 • Davor Belas, dipl.ing.stroj.: Ispitivanje loma stakla – Od mjesta događaja do ispitivanja

Download dokumenata

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)